Jak pomóc dziecku z autyzmem?

1 min czytania

dziecko z autyzmem

Autyzm jest jedną z bardziej tajemniczych chorób. Zwykle schorzenie to dotyka dzieci na wczesnym etapie rozwoju. Rodzice odnoszą wówczas wrażenie, że maluch żyje we własnym świecie, nie dostrzegając tego, że zamknięcie i wyobcowanie może być pierwszym symptomem choroby. W przypadku postawienia trafnej diagnozy, istnieje duże ryzyko zmniejszenia niepokojących objawów i dolegliwości w ramach odpowiedniej terapii. Wobec tego, jak pomóc dziecku z autyzmem?

Czym jest autyzm?

Można śmiało powiedzieć, że autyzm jest jedną z tych chorób, która dalej budzi wiele strachu i obaw w społeczeństwie. Osoby autystyczne uważane są za zamknięte w sobie, wyobcowane, a często także za aroganckie. Jednocześnie wszystko to spowodowane jest zaburzeniami neuropsychologicznymi, których wyjaśnienie jest wyjątkowo złożone. Autyzm jest chorobą neurorozwojową, która wynika z problemów przekaźników w mózgu. W efekcie, można powiedzieć, że dziecko z autyzmem nie będzie rozwijało się na w tym samym tempie co jego rówieśnicy, a dodatkowo będzie doświadczało wielu problemów. Do najczęstszych objawów związanych z autyzmem można zaliczyć:

  • trudności w komunikacji werbalnej  – nie tylko na poziomie rozumienia, ale także porozumiewania się;
  • problemy w interakcjach społecznych – dziecko autystyczne nie jest chętne do obcowania z innymi, wręcz przeciwnie, stara się unikać tego, co mu nieznane;
  • ograniczone i powtarzające się wzorce zachowań.

Jeśli rodzice zauważyli choć dwa z powyższych symptomów, powinni udać się z dzieckiem do specjalisty.

Jak pomóc dziecku z autyzmem?

Pomoc dziecku z autyzmem jest wyjątkowo wymagającym zadaniem dla każdego z rodziców. Warto pamiętać, że to specjalista powinien wdrożyć odpowiednią terapię – często powiązaną ze środkami farmakologicznymi. Rodzice zaś mogą pomóc dziecku z autyzmem na trzech, różnych poziomach.

1. Pomoc w komunikacji

Dziecko autystyczne nie jest w stanie komunikować się w optymalny sposób. Rodzice powinni pamiętać, że zanim zaczną rozmowę z pociechą, powinni skupić na sobie jej uwagę. Dodatkowo, trzeba pokazać także dziecku, że jest się aktywnym, a nie biernym słuchaczem. Warto także rozmawiać z ograniczeniem emocji i stresu. Takie odczucia będą w negatywny sposób wpływały na dziecko z autyzmem.

2. Pomoc w interakcjach społecznych

Dzieci z autyzmem mają także wiele trudności w kwestii interakcji społecznych. Są one wyobcowane oraz zamknięte w sobie. Rodzice powinni więc nauczyć dziecko odpowiedniego zasobu słów, a także zwrotów, które mogą być stosowane podczas interakcji z innymi. Trzeba także uświadomić dziecko odnośnie tego, w jaki sposób może się ono zwrócić pomoc w momencie dezorientacji. Maluch powinien także wiedzieć, że w momencie kiedy brakuje mu słów, może pokazać gestem o co mu dokładnie chodzi.

3. Pomoc w zakresie funkcjonowania w społeczeństwie

W przypadku funkcjonowania w społeczeństwie, dziecko autystyczne nie jest do tego przystosowane. Rodzice powinni nauczyć pociechę obserwować zachowania innych, a także się do nich adaptować. Warto pokazywać dziecku wzory do naśladowania, a także nagradzać za poprawne reakcje.